Právní předpisy

 

POSLEDNÍ AKTUALIZACE 14.09.2022

INFORMACE O GARANČNÍM FONDU

Budeme spolupracovat pouze s regulovanými obchodníky s cennými papíry. Váš majetek, který těmto obchodníkům svěříte, bude pro případ jejich úpadku chráněn prostřednictvím Garančního fondu obchodníků s cennými papíry (GFO) nebo obdobného zahraničního systému. Konkrétně GFO v případě insolvence obchodníka vyplácí investorům 90 % z hodnoty jejich majetku, a to až do výše 20 000 EUR. Garanční systémy ale žádným způsobem nezaručují dosaženou hodnotu vaší investice. Více informací o GFO najdete zde.