ETF: Vše, co potřebujete vědět

EFT čili burzovně obchodovatelné fondy jsou atraktivní, protože nabízejí snadnou možnost investování do většího množství rozdílných titulů a mají nízké náklady. Neustále tak roste nejen počet obchodovaných ETF, ale také celkový objem investic, které do nich směřují.  

_ETF_Hero_IMG

Co jsou ETF a jaké mají výhody 

ETF jsou investiční fondy, které se obchodují na burze podobně jako akcie. Investovat do nich je jednoduché, proto jsou vhodné i pro začínající nebo méně zkušené investory.

etf-1

Rozdělené riziko

ETF fungují stejně jako jiné podílové fondy, to znamená, že v jednom fondu je zastoupeno více různých akcií nebo jiných aktiv. Těch můžou být desítky až tisíce. Nakoupením fondu získáte podíl na všech jeho aktivech a automaticky tak rozdělíte svou investici mezi různé cíle. Tím také rozdělíte (diverzifikujete) investiční riziko, protože případná ztráta v jedné položce se do celku promítne jen svým dílčím poměrem.

etf-2

Nízké poplatky

ETF fondy jsou zpravidla spravovány pasivně, to znamená, že pro obsah každého z nich se stanoví určité referenční složení. Tím je nejčastěji nějaký burzovní index, který zahrnuje koš vybraných akcií nebo jiných aktiv. Složení fondu se v případě potřeby průběžně upravuje tak, aby stále odpovídalo zvolené referenci. Tento proces lze snadno automatizovat, proto náklady na správu pasivních fondů jsou obvykle nízké.

etf-3

Snadná prodejnost

ETF vytvářejí autorizované finanční instituce, nakupují a prodávají se na burze prostřednictvím makléřské společnosti, podobně jako akcie. Jsou k dispozici nejen velkým společnostem, ale nakoupit je mohou i drobní investoři. Většina ETF fondů je vysoce likvidních, to znamená, že u nich není problém investici kdykoli ukončit, ETF prodat a pohotově tak získat opět hotovost.

ETF mají mnoho tváří

check_circle
Součástí ETF fondů mohou být různá aktiva: akcie, dluhopisy, komodity nebo měny. Některá aktiva se do fondu nenakupují přímo (typicky komodity nebo měny), ale využívají se závazky na jejich vypořádání (dodání) k určitému budoucímu datu za předem stanovenou cenu (tzv. futures kontrakty).
check_circle
Většina ETF fondů je spravována pasivně, existují ovšem i aktivně řízené ETF.
check_circle
ETF fondy mohou být dividendové (dividendy z obsažených aktiv se vyplácejí investorům) nebo reinvestiční (nazývají se také akumulační), které používají výnosy z dividend k rozšíření investice.
check_circle
Složení portfolia ETF může kopírovat určitý burzovní index (indexové ETF), nebo se může jednat o sektorové ETF (soustřeďuje se na určitý oborový sektor nebo geografickou oblast).
check_circle
ETF, které se soustřeďují na dlouhodobé společenské trendy, jako např. na převratné technologie nebo na změny spotřebitelského chování, se označují jako tematické.
check_circle
Na popularitě získávají ETF fondy, které se zaměřují na investice do společensky zodpovědných firem. Ty se označují zkratkou ESG (Environmental, social and corporate governance).

Do jakých ETF budete s INU investovat?

Do jakých ETF budete s INU investovat?
Do jakých ETF budete s INU investovat? mobile
check_circle

V INU Portfoliích najdete pouze nízkonákladové pasivně řízené ETF fondy reinvestičního typu

check_circle

Vybíráme jen takové ETF, které mají nízké riziko případných problémů s jejich rychlým odprodejem při ukončeni investice

check_circle
Konkrétní složení ETF fondů vám doporučí naše chytrá aplikace tak, aby co nejlépe odráželo vaši individuální situaci