Často kladené otázky 

Informace, které vám pomohou investovat snadněji, chytřeji a bezpečněji. Pokud váš dotaz není obsažen v FAQ, kontaktujte nás.

Často kladené otázky

    Témata

  • Všechna
  • Základy INU
  • Investiční možnosti
  • Transakce 
  • Bezpečnost
  • Úvod do financí

Témata

Jak bude fungovat INU?

INU připravujeme jako platformu, pomocí níž budete moci jednoduše investovat a spravovat své investice. Nejprve zjistíme, jaké máte preference. Tyto informace získáme z jednoduchého investičního dotazníku, který vyplníte. Pak již budete moci vložit peníze do INU Peněženky, kde se vaše peníze začnou okamžitě zhodnocovat prostřednictvím fondů peněžního trhu. Pro růst investic v delším časovém horizontu vám naše chytrá aplikace navrhne jedno nebo více INU Portfolií, která odpovídají vaší situaci a případným investičním cílům.

Kam mám zajít, abych mohl investovat s INU?

Věříme, že doba, kdy bylo nutné vše zdlouhavě vyřizovat osobně a stát fronty v kamenných pobočkách, je nenávratně pryč. U nás všechno zařídíte přímo z mobilní aplikace: svou totožnost potvrdíte vyfotografováním dvou průkazů totožnosti (např. občanského průkazu a řidičského průkazu nebo pasu) a selfie. Číslo účtu ověříte první platbou a smluvní dokumenty podepíšete on-line přímo v aplikaci. 

Kdo všechno může využít INU?
INU je vhodný nástroj pro každého, kdo chce jednoduše zhodnotit své peníze a zároveň nehodlá nepřiměřeně riskovat. K dispozici budou dvě možnosti:

 
INU Peněženka bude využívat fondu peněžního trhu. Tyto investice jsou spojené s nízkou mírou rizika a jejich hodnota jen minimálně kolísá. Díky tomu je INU Peněženka vhodná pro opatrné investory a také v případech, kdy nevíme, zda peníze nebudeme potřebovat rychle. Například jako finanční rezervu pro nenadálé výdaje, jako je třeba rozbitá pračka nebo delší pracovní neschopnost.

Prostřednictvím INU Portfolií pak budete moci investovat do fondů, které se zaměřují na investice do široké škály dluhopisů, akcií, komodit nebo nemovitostí. Konkrétní složení přitom doporučí naše chytrá aplikace. INU Portfolia nabízejí možnost vyššího výnosu než INU Peněženka, je u nich ale také větší riziko kolísání hodnoty. Proto jsou vhodná především pro případ, kdy peníze bude potřebovat za delší dobu.

Co znamená Bonusový program INU? Proč je výhodné stát se členem?
Spuštění aplikace v ostrém provozu plánujeme na začátek roku 2023. Každý, kdo nechce promeškat příležitost a zhodnotit své peníze, nám může už nyní dát kontakt. Jakmile INU spustíme, pošleme mu přednostně pozvánku, aby se k nám přidal. Pro členy Bonusového programu INU máme navíc připravený dárek. Tím jsou půlroční poplatkové prázdniny, díky kterým bude moci po 6 měsíců využívat INU úplně zdarma. Navíc jej budeme informovat o žhavých novinkách a zajímavých článcích týkajících se zhodnocení peněz pomocí chytrého investování. 
Proč se naše aplikace jmenuje INU?

INU je zkratka, která se v angličtině může číst jako [in-jú]. Má znamenat "INvest in U" = Investujte do sebe.

 

Jakým způsobem se navrhne INU Portfolio, do kterého budu investovat?
V INU Portfoliích se investice rozděluje mezi fondy, které zahrnují dluhopisy, akcie, komodity, případně nemovitosti. Složení každého INU Portfolia sestaví naše chytrá technologie. Ta zohlední údaje z vašeho investičního dotazníku, dále dobu plánované investice i vaši ochotu podstoupit riziko, které představuje především kolísání hodnoty investice. Pro kratší investiční horizont a nižší úroveň rizika budou převládat dluhopisová aktiva, pro delší investiční horizont nebo vyšší riziko kolísání hodnoty bude INU Portfolio obsahovat větší zastoupení akcií.  
Jak se hodnotí rizikovost investic?

Míra rizika se hodnotí podle toho, jaká je pravděpodobnost náhlého kolísání hodnoty aktiva, tedy zvýšení nebo snížení jeho ceny. Pro toto kolísání se také používá označení volatilita a vypočítává se statisticky z denních nárůstů a poklesů za delší časové období. Hodnota aktiv s nízkou volatilitou je v průběhu času relativně stabilní, u aktiv s vysokou volatilitou je riziko náhlé změny hodnoty vyšší. 

Jaký je rozdíl mezi INU Peněženkou a spořicím účtem v bance?
INU Peněženka využívá fond peněžního trhu, který investuje do státních dluhopisů, bankovních vkladů, a jiných likvidních nástrojů peněžního trhu. Rozdíl je tedy v tom, že zdrojem pro výnos jsou investice. Ty mohou přinést lepší zhodnocení, než jaké je úročení vkladů u bankovních spořicích účtů. Zhodnocení ale nemůže být garantováno a hodnota vaší investice může i klesnout. Naopak podobné je to, že investici můžete kdykoli prodat a získat hotovost zpět.
Co znamená investiční horizont?
Investiční horizont je doba, po kterou plánujete investovat s tím, že následně svou investici prodáte a získáte hotovost. Investiční horizont je důležitým faktorem pro rozhodnutí, do čeho se budou vaše peníze investovat. U delšího investičního horizontu může být součástí vašeho INU Portfolia vyšší podíl aktiv s větším rizikem kolísání hodnoty a s větší šancí na lepší zhodnocení (typicky akcie). U kratšího investičního horizontu by měly mít zase vyšší zastoupení aktiva s nízkým kolísáním hodnoty (typicky dluhopisy), i když v tomto případě se musíme smířit s nižším očekávaným zhodnocením.
Jak si budu moci vybrat správné INU Portfolio?

Velkou výhodou naší platformy je, že jsme vyvinuli algoritmus, který vám sám navrhne jedno nebo více vhodných INU Portfolií. Využije přitom odpovědi z vašeho vstupního investičního dotazníku a vezme v úvahu další faktory, jako je třeba doba, na kterou investujete, nebo případné cíle investování (např. budoucí nákup nemovitosti). Abyste se mohli rozhodnout co nejlépe, dá vám ke každému návrhu podrobnější vysvětlení. Díky naší platformě tak budete mít vždy jasnou představu, co se s vašimi penězi bude dít, případně jak daleko jste od svého investičního cíle. 

Pokud investici z  INU v budoucnu prodám, budu tento příjem muset zdanit?

Pokud jste český daňový rezident, prodej investic nemusíte zdanit ve dvou případech: Pokud své investiční INU Portfolio držíte alespoň tři roky, při jeho prodeji daň neplatíte. Pokud některé akcie prodáte dříve než za zmíněné tři roky, platíte daň jen za příjem z prodeje, který přesáhne roční nezdanitelnou hranici 100 000 Kč. Podklady pro případné daňové přiznání od nás dostanete souhrnně po skončení každého kalendářního roku.

Na jaký účet mi pošlete peníze, pokud svou investici prodám?

Peníze pošleme na bankovní účet, který jsme ověřili při vaší registraci. Je to stejný účet, ze kterého jste posílali své peníze do INU. Pokud potřebujete poslat peníze na jiný účet (např. původně registrovaný účet už není platný), je nutné tento nový účet zaregistrovat, abychom vyhověli požadavkům zákona proti praní špinavých peněz.

Vyplácejí fondy, které jsou součástí INU Portfolií, dividendy?

Ne. Všechna aktiva, ze kterých skládáme INU Portfolia, jsou tzn. reinvestičního typu. To znamená, že výnosy se nevyplácejí, ale automaticky se reinvestují zpět do fondu, díky čemuž rychleji roste jeho hodnota. Podstatnou výhodou tohoto přístupu je jednodušší daňová agenda, protože pak nemusíte uvádět vyplácené dividendy do ročního daňového přiznání.

Musím do INU posílat své peníze pravidelně každý měsíc?

Ne. INU je maximálně flexibilní. Můžete investovat nepravidelně, podle toho, jak vám to aktuální situace dovolí, nebo dokonce můžete vložit peníze jednorázově. Zkušenosti ale ukazují, že pravidelné investování zpravidla nese lepší výsledky. 

Je vaše investiční aplikace bezpečná?
Naše systémy jsme navrhli podle stejných zásad, jaké používají banky, a proto se jim v úrovni spolehlivosti i zabezpečení plně vyrovnají. Přístup do aplikace INU je chráněn heslem nebo biometrickými údaji a bezpečnou komunikaci po síti zajišťuje silné šifrování.
Jak využíváte moje osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů (GDPR), které platí v celé EU.

Proč vyžadujete při registraci tolik údajů?

Při své činnosti se řídíme zákonem, který nám zakazuje zprostředkovávat investiční služby anonymním uživatelům. Jde o preventivní opatření proti praní špinavých peněz. Proto musíme ověřit vaši totožnost i vlastnictví vašeho bankovního účtu. Stejným způsobem to dělají i ostatní finanční instituce.

Co to jsou burzovně obchodované fondy (ETF)?

Burzovně obchodované fondy, z anglické zkratky ETF (exchange-traded fund). ETF je sestavené tak, aby svým složením kopírovalo určitou tržní oblast ekonomiky, která je sledována nějakým burzovním indexem (odtud pramení označení jako burzovně obchodovaný fond). Máme tak například ETF, které se zaměřují na akcie 500 největších firem obchodovaných na burze v USA (index S&P 500), dále třeba na rozvojové trhy, obnovitelné zdroje energie, počítačovou bezpečnost nebo třeba na dluhopisy či komodity.

Co to jsou pasivně spravované fondy?

Při pasivním přístupu se sestaví ze zvolených aktiv (tj. akcií a dluhopisů) portfolio, které se zpravidla drží dlouhodobě. Toto portfolio se automaticky zhodnocuje tím, jak roste tržní hodnota aktiv, která jsou v něm obsažena. Tato strategie vychází z principu, že pokud mám například ve svém portfoliu dostatečně široký záběr akcií společností, portfolio poroste s celou ekonomikou a ochrání mé úspory nejen před inflací, ale zařídí mi reálný zisk z růstu celé ekonomiky. Zásadní výhodou pasivního přístupu jsou nízké poplatky. 

Jaké cíle si mám ujasnit pro své osobní finanční plánování?

Měli byste se připravit na všechny výdaje, které nezvládnete zaplatit z běžného měsíčního rozpočtu. Obvykle se jedná o tři typy výdajů: 

1. Jaké věci byste si chtěli v budoucnu pořídit? Sestavte si seznam věcí, na které byste chtěli ušetřit. Může to být auto, rekonstrukce bydlení nebo třeba dovolená. 
2. Na jaké zásadní životní události byste se měli připravit? Hodláte studovat v zahraničí, plánujete mít děti nebo chcete mít životní úroveň v důchodu? Přemýšlejte o událostech, které by vás mohly potkat. 
3. Jaké jsou neočekávané události, které by mohly vyžadovat větší částku peněz? Nečekané vydání může přinést rozbitá lednička, pokažené auto nebo náhlé propuštění z práce. Naplánujte si vytvoření finanční rezervy. 

Máte otázku?

Informace, které vám pomohou investovat snadněji, chytřeji a bezpečněji. Pokud váš dotaz není obsažen v FAQ, kontaktujte nás.